Hovedsiden Tjenester Vidar Nakling
www.nakling.no

Spesialitet:

Jeg har ikke hjerte til å slette tjenestesidene ennå, her kan du se hva jeg drev med i "gamle dager":

Referansebedrifter som har fått hjelp av meg

Dokumentsystemer

Jeg har laget malsystemer og dokumentsystemer  i Word i snart 20 år.  Spekteret er variert, alt fra tradisjonelle brev og dokument-maler, til tilbud, kontrakter, produktspesifikasjoner eller tekniske rapporter.

Malsystemene kan også  bygge opp komplekse dokumenter, gjerne med vedlegg, sammensatt av deldokumenter eller deler av større utvalgsdokumenter, basert på valg som brukeren foretar.

I oktober 2011 laget jeg en ny og oppdatert pakke med demonstrasjonsmaler basert på løsninger jeg har laget for ganske krevende kunder

 

Rapportgenerering

Jovisst, det er mange generelle systemer for rapportgenerering ute på markedet. Min nisje er spesialsøm, små og mellomstore systemer som baserer seg på VBA-kode i samarbeid med funksjonaliteten i ett eller flere Officeprogrammer.

Rutiner som spaserer opp og ned i Excelark, analyserer data underveis, tar avgjørelser,  flytter data og bygger opp nye ark er en av mine spesialiteter. Operasjonene er gjerne i samarbeid med Access, Word eller Outlook. Slike systemer kan behandle importerte rådata, lage nye ark basert på utdrag av eksisterende datakilder - med eller uten styring og dialoger fra brukeren.

Sammensatte Office-applikasjoner

som  Worddokumenter som henter informasjon fra Excelfiler, Access /SQL-databaser eller Outlook,
 - eller motsatt:
databasesystemer og  regneark som også produserer Worddokumenter, genererer e-post eller lager PowerPointpresentasjoner.

 

 

Eksempler og flere detaljer kan du finne her:

Management Information System

Malsystemer

Rapportgenerering

Dokumentsystemer

Databaser

Webløsninger

Andre prosjekter

 

 

 

 

Databaser

Jeg lager eller  vedlikeholder databasesystemer i Access, for eksempel

 • Nye databaser bygget opp fra bunnen av

 • Feilsøking og retting i eksisterende baser
      stjerneeksempelet her er basen i et tomanns importfirma, omhyggelig (og imponerende) oppbygget
      av sjefen sjøl.
      Med ny Windowsversjon gikk alt som før, bortsett fra fakturautskriften. En  snau times grubling
      redder dagen.

 • Videreutvikling av eksisterende baser
       En gjenganger her er å la basen skrive ut tilbudsbrev, sertifikater og andre dokumenter direkte
       i Word.

Web-applikasjoner

Med ASP.NET har jeg laget flere applikasjoner som er brukergrenssnitt mot databaser lagret i Access eller SQL-Server. Selv om programmeringsspråket fremdeles er VB-basert, er prinsippene her ganske forskjellige fra MS Office. Man skal jo stadig utvide horisonten?

"Djevleutdrivning" 

Korrigering og oppretting av systemer, regneark og dokumenter som virket før, men som går på tverke nå  (eller som aldri ble helt fullført.)  Årsakene kan være så ymse, alt fra programkode som referer til ting som ikke er der lenger til dokumenter som ble korrupte fordi strømmen gikk mitt i lagringen.

Konvertering fra tidligere Office-versjoner

Den store utfordringen for ti-tolv (tyve?) år siden var å konvertere makrokode fra WordBasic til VBA. Heldigvis er det snart slutt på dette, det er ikke mye WordBasic-kode i live der ute lenger.  Men det var en stimulerende oppgave å  konvertere  dem manuelt. 

Når det gjelder overgangen fra Office 2003 og tidligere til Office 2007 og 2010, går prosessen stort sett automatisk, med unntak av verktøylinjer og menyer. (Men det ordner jeg...)

Konsulenthjelp og opplæring i bruk av VBA

Mange bedrifter har egne folk som arbeider med VBA for Excel, Word eller et annet program og strever enten med selve VBA eller objektmodellen, VBA's beskrivelse av programmets detaljer. Dette er ting jeg kjenner godt til etter mer enn femten års erfaring med VBA (VBA for Excel 5.0 kom på slutten av 1993) Jeg tilbyr konsulenthjelp og spesialopplæring for VBA-programmerere som har behov for det.

Visjonen

Noen ganger satte jeg meg ned og filosoferte.  Ett av resultatene ble en side med personlige tanker om programmering, tekstbehandling og regneark.

 

Vidar Nakling
Liaveien 32, 1435 Ås
64 94 24 28 - 920 63 617

Sist endret 28.02.18 10:27:42

Tilbake til toppen av siden


Copyright © 2017 Vidar Nakling

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.