Hovedsiden Tjenester Rapportgenerering

Vidar Nakling
www.nakling.no

Rapport - og diagramgenerering

Mange av de spesialprosjektene jeg har laget kan vanskelig  presenteres i detalj. Som oftest inneholder de mye kundespesifikke opplysninger som må skjermes, og å publisere koden i detalj blir også for omfattende. Men jeg kan jo likevel skryte litt om noen prosjekter jeg har gjennomført. og samtidig presentere et par demonstrasjonsløsninger.

Informasjonssystem for forretningsbank

Dette har jeg en egen side om her

Fra tekstfil til formatert interaktiv rapport 

Fra en  ganske uleselig tekstfil med rådata lages en interaktiv rapport hvor brukeren har valgmuligheter med nedtrekkslister og kommandoknapper. Resultatene presenteres som oversiktlige og pent formaterte lister og dynamiske diagrammer med egne utskriftsmuligheter.

Dette er et komplett demosystem som kan lastes ned. Systemet bruker mange av de teknikkene som  jeg bruker for flere av kundene mine. Nærmere beskrivelse finner du her.

Sammensetning av større datamengder

Ett norsk kommunikasjonsselskap hadde denne situasjonen: 

 • Drøyt tusen semi-strukturerte tekstfiler som beskrev hvert sitt produkt (sambandslinjer)
 • Annen informasjon om de samme produktene lå i to listeorienterte Excelfiler

Dette skulle settes sammen til

 • En beskrivende Excelfil for hvert produkt
 • En samlet Excel-liste med informasjon om produktene

Her måtte jeg ført lage en tekstanalysator som leste tekstfilene (nei, de var ikke på tabellform), hentet informasjon, tok avgjørelser og lagret innholdet på fornuftig sted, så en tredobbel løkke som gikk gjennom de to Excel-listene og oppdaterte den tredje listen, sammen med å generere de løse Excelfilene for hvert produkt.

Selve konverteringen ble gjort i batcher, programmet kunne behandle en og en tekstfil individuelt, eller ta alle tekstfiler  i en angitt katalog på en gang

I tillegg inneholdt løsningen loggfunksjoner og feilrapportering. (Ikke alt datagrunnlaget var etter spesifikasjonene)

Automatisk individualiserte diagrammer

I samarbeid med et lokalt trykkeri og en større fondsforvalter løste jeg dette problemet:

Vi har Excel-lister over fondsinnehavere, hvilke fond de deltar i og når de kjøpte/solgte andeler i fondene, omtrent slik:

Liste over fondsandeler

Videre har vi ferdige diagrammer over den generelle kursutviklingen i hvert fond (totalt ca 25)

Grunndiagram for hvert fond

Oppgave: Lag individuelle diagrammer for hver fondsinnehaver og hvert fond, med markering av kjøptidspunkter og salgstidspunkter.

Dvs. hvis  N fondsinnehavere har gjennomsnittlig 4 fond hver skal det lages 4N diagrammer, som så skal eksporteres som .TIF-filer med fastsatt størrelse og oppløsning:

Individuelt oppbygget diagram ( ialt ca 100 000)

Filnavnet for bildene  bygges opp av personnr. og fondsnr. (Joda, de hadde konsesjon)

Jeg har også en demoutgave av denne løsningen for nedlasting og kodestudier

Budsjettkonvertering til SAP

Ett større kjemisk produksjonsfirma hadde en detaljert budsjettmodell i Excel, fordelt på produkter, måneder og en rekke varianter av omsetningstall. Budsjettene var fordelt på en fil pr avdeling

Dette skulle inn i SAP, og siden andre SAP-rutiner i firmaet baserte seg på lesing av tekstfiler skulle disse budsjettene også konverteres til et ganske spesielt SAP-kompatibelt tekstfilformat

Dette var i grunnen en grei gjennomgangsoppgave, lete gjennom ark loddrett og vannrett, holde orden på hvor du er, av og til kontrollere mot endel spesiell informasjon og bygge opp en tekstfil mens du holder på. 

Budsjetter ble ferdig etter tidsplanen og i tillegg fikk firmaet en SAP-tekstfilsanalysator av meg, som jeg hadde laget meg som hjelp i debuggingen.

Budsjettkonvertering fra og til Unique

Enda et gigantsystem som må pyntes på - denne gangen var det Redningsselskapet som selv trengte hjelp.

RS ønsket å budsjettere i Excel, fordi det var enklere enn å bruke Uniques budsjettmodul og fordi noen avdelinger allerede hadde et eksisterende Excelsystem.

Her hadde vi en tredimensjonal matrise å behandle, avdelinger, konti og prosjekter.

 • Unique produserer tekstfiler med budsjettall for fjoråret og dette årets reelle tall  tom. august.
   
 • Dette er grunnlaget for et Excelsystem som genererer budsjettfiler for hver avdeling. Her er det en god del "automatisk skreddersøm", hver avdelingsfil inneholder i utgangspunktet bare de konti og prosjekter som var i bruk i fjor, men inneholder også mekanismer for å aktivisere andre prosjekter og konti.
   
 • Et samlesystem for total oversikt + grupperinger (Dette er rett og slette bare vanlige Excelark med eksterne koblinger.)
   
 • En modul for å produsere en csv-fil (kommaseparert tekstfil) for innlegging av nytt budsjett i Unique.

Dette systemet skal snart inn i sitt tredje driftsår.

Tilbudsberegning

En leverandør av elektromateriell hadde denne situasjonen:

De har lister over produktsammensetninger med hvilke delprodukter som inngår, angivelse av antall pr m, stkpris og kostpris:

Produktliste

Pga. vedlikehold av prislister og videre arbeid med ferdige anbud ønsket de en totalt Excel-basert løsning i stedet for den Access-løsningen de hadde tidligere. 

Resultatet ble en løsning som viste blant annet denne dialogboksen:

Dialogboks for å beregne anbud

Her kunne en velge forskjellige produktsammensetninger, bestemme antall meter, regulere rabatten og vurdere totalpris, kostpris og bidrag for hver produktgruppe. Et ferdig anbud kunne bestå av ubegrenset antall produktgrupper, resultatet endte opp i en ny Excelfil, - med formler for alle summer og beregninger, slik at en kunne foreta  ytterligere justeringer av priser og antall etter at anbudet var ferdig.

Utsnitt av ferdig anbudsark

Dett ferdige anbudet hadde også et analyseark med mulighet for  ytterligere justering av rabatter, kostpriser og bidrag.

Denne løsningen inneholder også automatisk mekanisme for oppdatering av salgspriser og kostpriser. Alt salgssekretæren trenger å gjøre er å produsere en prisliste i Excel med E-nr, produktnavn og priser i angitte kolonner, og deretter trykke på en knapp.

Systemet eksisterer i to versjoner, en fullstendig for firmaet selv og en uten kostpriser som sendes ut til underleverandører.

-Om vi bruker det? sa systemansvarlig da jeg sjekket status for en tid siden. -Dette firmaet hadde ikke klart seg uten!

Tilbake til toppen av siden


 

Copyright © 2015 Vidar Nakling

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.