Hovedsiden Tjenester MIS Vidar Nakling
www.nakling.no

Dette var laggskipet mitt i mange år , både i omfang og i funksjonalitet. Systemet er laget for bankens investorservice.

Kundene her er internasjonale banker som handler verdipapirer i Norge på vegne av sine klienter. Antallet er ca 50 000-75 000 transaksjoner pr. måned. Kundene ønsket en interaktiv månedsoversikt hvor de kunne drive søk og statistikk på sine tall fra forrige måned. Det er mange parametere for hver transaksjon, spesielt er det interessant for kunden å  få oversikt over eventuelle forsinkelser, endringer, manglende opplysninger fra klientene etc.

Utgangspunktet var et eksisterende system i MS Access som hver måned hentet informasjon fra stormaskin (tekstfiler),  bearbeidet denne og laget et sett med Access-rapporter som ble fakset til kundene

Dette ble endret til å legge informasjon for hver kunde i en ganske omfattende Excelfil, og denne filen ble utstyrt med menysystem og valg- og søkemekanismer.

I tillegg får hver kunde flere statistikksett over handelen så langt i året med tabeller og grafer.

Rammene og skyggene i tabellen over må slettes og tegnes på nytt for hvert valg kunden gjør, størrelsen på tabellene er nesten alltid variabel.

 

 

Utdrag av årsoversikten for en fiktiv kunde:

Tallene fra tabellen til venstre vises også i grafen under, knappene velger hvilken rad som i øyeblikket vises grafisk.

 

Dette systemet består av to separate kodepakker, en i Access for å eksportere til  Excelfilene og en i Excel for å velge, søke og formatere, ute hos kunden. Særlig denne siste delen måtte være 100% perfekt, produktet er en del av bankens ansikt utad og vi ville tape ansikt og troverdighet om dette skulle feile hos kundene. Kundene er fornøyde, og i november 2003 fikk dette systemet konsulentbyrået GSCS Benchmarks' pris for beste Managment Information System det året.

Den første versjonen var  ferdig i mars 2003 og hadde en utviklingstid på 116 timer. Dette var  kode og system for eksport av data til Excel, og kode i Excelfilene for søk, utskrift og dynamisk formatering. En Excelfil som sendes kunden består av 13 displayark med menyer og valgsystemer, og like mange skjulte dataark med grunnlagsdata. Størrelsen er fra 700 Kb til 2 MB.

Siden har systemet vokst i funksjonalitet og omfang:

  • Et parallelt system sørger for gebyrfakturering av alle kundene.
  • Et annet tilsvarende system behandler Cash-konti hvor prinsippene er tilsvarende, men detaljene er forskjellige.
  • Innebygget i systemet lager vi også spesialsydde rapporter for nøkkelkunder med egne krav til rapporterting.
  • Genereringen av Excelfilene var automatisk fra dag 1. Nå genererer vi også e-mail til kundene i Outlook, zip'er Excelfilene og legger dem ved mailen, alt fra en kommandoknapp i Access. (Ok, tre knapper, da.)
  • Kundene kunne også velge om de vil se omsetningstallene i NOK, € eller $, etter kurs fra siste månedsskifte.

 

Tilbake til toppen av siden


 

 

Copyright © 2015 Vidar Nakling

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.