Hovedsiden Tjenester Andre glupe ting Vidar Nakling
www.nakling.no

Flere prosjekter i MS Office

Sammensatte systemer 

  • Et elektrofirma ville lage standard tilbudsbrev som henter opp artikler og priser fra prislister i ett sett med Excelfiler. Microsofts automatisering - muligheten for å "snakke med" ett programs objekter fra et annet - gjorde det enkelt å lage koden som fyller opp dialogbokser fra Excelfilene og setter valgte resultater inn i Worddokumentet.

  • Brevmaler som henter info fra Outlook er en gjenganger. Siden dette er et mer dunkelt område med vanskelig tilgjengelig informasjon, laget jeg noen sider om dette emnet for et par år siden. 

  • Et annet eksempel som har vært med på denne Web'en fra dag En, er en fakturamal i Word som henter kunde- og produkt-opplysninger fra  Access. Beskrivelse og programkode finner du  her
     

  • En statlig instans produserer løyver basert på produkt og klientdata i en SQL-database med Access Front End. De ønsket ha løyvene produsert og lagret i arkiverbar form (Word) i stedet for Access- rapporter som bare eksisterer  i produksjonsøyeblikket. Med de elegante mekanismene for programsamarbeid som eksisterer i Officefamilien var det ikke vanskelig å lage et slikt system. Et eksempel på disse teknikkene finner du her

Powerpoint

inneholder også en kraftig objektmodell, som de andre Officeprogrammene

Et konsulentfirma produserer Powerpoint-presentasjoner hvor de i stor utstrekning bruker et fast sett med standardgrafer og illustrasjonssider. Disse grafene ligger som separate slides i en fast biblioteksfil. Firmaet ønsket å kunne sette inn slides fra denne filen med et minimum av bryderi og ville også ha et system som de kunne utvide og tilpasse selv, etter at min jobb var ferdig.

Systemet ble bestående av:

  • En definisjonsfil i Excel som bestemmer menyen.
  • En Add-inn i PowerPoint som generer menyen ved oppstart og inneholder kode for å sette inn bilder.
  • Den faste PowerPoint-presentasjonen (biblioteket) som inneholder alle standardsidene.

    Menysystemet

Definisjon i Excel

Hvis biblioteksfilen endres eller utvides, gjør kunden selv tilsvarende endringer i Excelfilen, starter PowerPoint på nytt og - det nye systemet er på lufta!

Dette var en  jobb som samlet gikk på under en arbeidsdag.

Tilbake til toppen av siden


 

Copyright © 2015 Vidar Nakling

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.