Hovedsiden   Infosiden Dokumentmaler - Word

Vidar Nakling
www.nakling.no

Malsystem for "Triangel Industrier AS".
Beskrivelse av systemet og oppstartsmekanismene                                                  Last ned malsystemet

Standardmaler

Brevmaler
Møtereferat
Kundehenvendelse
Beskyttet dokument
Bankgiro

Avanserte maler

Teknisk rapport
Internasjonalt memo
Kontrakt
Sammensatt dokument (valgfrie vedlegg)
Sikkerhetsrapport

Brevmal med dialog

Dette er en ganske alminnelig brevmal, som viser en dialogboks når den startes opp.

Brevmal med dialog

Dialogboksen er utfylt med så mye opplysninger fra brukerinformasjonen som mulig. Dialogboksen sørger også for at det som skrives inn  av adresser, referanser etc. kommer på riktig plass i dokumentet. Adressefeltet i dokumentet vises selvfølgelig riktig i en vinduskonvolutt, enten den er C4, C5 eller E6/5.

Denne malen inneholder, som alle dokumentmalene mine, separate inndelinger for side 1 og for de etterfølgende sidene. Bunn- og topptekster på side 2 er forberedt, selv om de ikke synes i et 1-siders dokumentet.

Wordhint: Plasser markøren nederst på en side, trykk Ctrl+Enter – så setter Word inn en ny side og flytter markøren til toppen av den nye siden.

Brevmalen eksisterer også i en engelsk utgave, med engelsk tekst og stavekontroll. Hvis du er interessert i en skikkelig internasjonal løsning, ta en titt på denne:

Brevmal uten dialog

Noen liker enklere dokumenter, dette er en blank side hvor adresseinfo og annen tekst kan skrives direkte inn. Riktig plassering er angitt med plassholdere av typen (Adresse 1).

Mange kunder insisterer på å ha med faksmal og møteinnkalling i malsamlingen fremdeles. Det ordener jeg selvfølgelig. men i denne eksempelsamlingen har jeg hoppet over dem. Kan ikke huske sist jeg sendte en faks, men tror det var i forrige århundre. Og jeg går i så lite møter som mulig, men når jeg troppe opp, blir jeg alltid innkalt vie e-post.

Møtereferat

Møtereferat, derimot, er ofte svært nødvendig. (Hvem sa hva og hvem skulle gjøre det?)  Det som er den lille juvelen her er kalenderkontrollen i dialogboksen. Det følger kalenderkontroller med Microsoft Office, men i en vanlig installasjon blir de som regel ikke med. Derfor er det vanskelig å distribuere maler som bruker Microsofts kontroller uten å lage en egen installasjonsmodul og evt. feilbehandling for denne.

Dialog med kalenderkontroll

Løsningen ble å lage min egen – denne kalenderkontrollen er en separat dialogboks, hvor det er til sammen 42 dagsknapper, disse justeres og nummereres automatisk hver gang brukeren velger en ny måned. Og denne virker alltid - i mange hundre år fremover. Detaljene var en liten utfordring, VBA-entusiastene må gjerne ta et dypdykk i koden her.

 

Teknisk rapport

Jeg har laget mange forskjellige rapportmaler gjennom tidene, dette er en syntese av noen av dem. Malen har en egen førsteside, innholdsfortegnelse på side to og brødtekst med nummererte overskriftsstiler på de følgende sidene.

Egen redigeringsmeny

I denne malen ligger det et knippe hjelpekommandoer i en egen gruppe (eller i en egen verktøylinje i 2003-versjonen) De to første er spesiallaget for denne malen, de to siste er bare kjappere referanser til faste funksjoner i Word (som ikke alltid er like lette å finne frem til.)

Menyvalg for rapportmal

Rediger titler

Denne kommandoen viser dialogboksen fra oppstarten av malen  på nytt og med det som er gjeldende tekst vist frem. Her kan du endre tittel, emne etc., dette endres både på førstesiden og i topptekstene på alle følgende sider.

Rediger vannmerke
Vannmerke i Microsoft Word

Det er en vannmerke- funksjon i Microsoft Office, men den er tungvint og har et visst rykte for å krasje store dokumenter av og til. En større kunde ba meg lage en egen vannmerke-funksjon og det er den som er vist her. Vannmerkene er autotekster, som allerede er definert i malen, og dialogen kan sette dem inn – eller fjerne dem. Og denne virker som den skal.

Oppdater innholdsfortegnelse

-gjør akkurat det. Innholdsfortegnelsen på side 2 (og inndeling 2) oppdateres med alle nye forekomster av overskriftsstilene 1 til 3. Innholdsfortegnelsen kan selvfølgelig også administrerers og oppdateres gjennom Words egne kommandoer for den slags. Ikke alle kjenner til eller husker hvordan det gjøres, og setter pris på denne kjappere løsningen.

Sett inn kryssreferanse

Viser kryssreferansedialogen. (Du må kjenne litt til hva det er for å ha nytte av den, men her er det også kode som hindrer at det settes inn kryssreferanse på de to første sidene. (inndelingene))

Office 2003-versjonen har også en egen liten verktøylinje ute til venstre som hjelper deg å velge stilene Overskrift 1- 4 og vanlig normalstil for det avsnittet markøren står i. I Office 2007/2010 ser du de samme stilene i det vanlige feltet opp i "båndet".

Internasjonalt memo

Denne er jeg godt fornøyd med! Originalen er et dokumentsett jeg laget for et norsk firma med mange internasjonale avdelinger.

De ønsket seg ett sett med 6 ganske vanlige dokumentmaler (brev, faks, møtereferat, rapport etc. ) for 42 forskjellige kontoradresser, og med 11 forskjellige språk. Dette blir:

      6 x 42 x 11 = 2772 forskjellige dokumentmaler!

En smule strevsomt når alle skal oppdateres med ny design eller annen info! (Egentlig skulle jeg ikke klage, jeg har som oftest timesats for den slags.)

Løsningen jeg foreslo var å lage 6 universelle maler, som alle har muligheten til å endre språk og lokasjon. Og resultatet ble bra!

I memomalen her er det vist frem en mini-versjon av dette konseptet:

Automatisk valg av språk og adresse
Ved oppstarten gis det mulighet for å velge språk og sted: (Neste gang du starter denne malen husker den hva du valgte forrige gang.) Bak kulissene ligger to store tekstfiler. Triangel-locations.ini inneholder alle stedene med adresser, org. nummer, telefon etc. Triangel-language.ini inneholder ledetekster som til, fra, dato, side etc., på alle de aktuelle språkene. Når brukeren trykker ok, endres tekstene, stedsinformasjon settes inn – og stavekontrollen endres også til vedkommende språk.

Tekstfilene er i 16 bits Unicode, merk at f. eks. kyrilliske bokstaver går fint, både i dokumentene og i dialogboksene.

I originalversjonen av dette systemet var det også mulighet til å ha forskjellig logo for hvert kontor. Navnet på logofilen ligger i locations.ini, og programkoden i malen setter inne bildefilen med riktig plassering og størrelse.

Og dette tikker og går - hver dag - fra Michigan og Mönchengladbach til Kuala Lumpur og Moskva. (eller Москва!)

Kontaktinfo:

Kundehenvendelse

En forholdsvis enkel mal, vedlegg til en saksmappe om kundehenvendelser.

Skreddersydd nedtrekksliste
Hovedpoenget her er å vise at en nedtrekksliste kan fylles fra en separat tekstfil (konsulenter.txt) slik at innholdet her lett kan redigeres uten at selve malen må endres.

Pantsettelsesdokument

Denne viser en annen dokumentform - et beskyttet dokument - her blir hele dokumentet en slags dialogboks. Det er bare noen få felt det er tillatt å fylle ut, resten av teksten ligger beskyttet i bakgrunnen. Denne formen brukes ofte ved standardformularer hvor det er mye fast tekst og lite variabel tekst. Juridiske tekster av denne typen er gjengangere i denne dokumentkategorien.

Beskyttet dokunment for jurister

Så lenge beskyttelsen for dokumentet ikke er knyttet til et passord er det ikke vanskelig for en litt erfaren bruker å slå av beskyttelsen og gjøre endringer i selve hovedteksten – men det vi først og fremst ønsker å beskytte oss mot er utilsiktede endringer.

Bankgiro

En gammel traver. Denne laget jeg i 1999 og den har i alle år vært på toppen av sidetreffene på web'en min.

Det er rett og slett en mal som samler info fra en dialogboks og bygger opp et dokument som kan skrives ut på et vanlig bankgiroformular.

Bankgiroen

Utfordringen er ofte å få beløpet til å treffe riktig i høyde – siden mange skrivere "drar" arkene litt forskjellig har jeg lagt inn en justering i høyde. Bankgiromalen husker hva du skrev og valgte forrige gang og viser det samme frem ved nest oppstart.

Kontrakt

Dette er igjen en lettvektsversjon av et system jeg lagt for en større norsk industribedrift - en automatisk kontraktsgenerator. Temaet her er ansettelseskontrakter.

Grunnlaget er en universell kontraktstekst, med flere tekstalternativer tilgjengelig der det er nødvendig.

En dialog med flere faner angir innholdet og alternativene. Når brukeren avslutter dialogen settes det inn navn, datoer, beløp, prosentsatser etc., og de tekstene som ikke er aktuelle blir slettet. I utgangspunktet er all variabel tekst merket med gul bakgrunnsfarge, når det endelige dokumentet produseres, settes bakgrunnen til vanlig hvit.

Automatisk kontrakt

Generering av kontrakt del 2

Generering av kontrakt del 3

Generering av kontrakt del 4

Det er en ganske omfattende test på at alle felt er fylt ut og alle valg foretatt, om ikke alt er ferdig gis det beskjed om det. Det er mulig å overstyre automatikken og avslutte før alt er fylt ut. I originalsystemet er det 8 forskjellige kontrakter som kan genereres på denne måten.

I demoversjonen har jeg også laget en liten snarvei - hvis du vil teste hvordan denne virker, uten å fylle ut alle feltene, er det en egen knapp nederst i høyre hjørne på den siste arkfanen som fyller ut hele greia med eksempeldata.

Easter eggs
Kontrakt-tekster er forøvrig kjedelige greier. Denne demokontrakten har jeg krydret med litt personlige kommentarer her og der, så hva du enn gjør - ikke bruk denne til en virkelig kontrakt uten å ha lest alt med liten skrift!

Ferdig brev med valgfrie sider

Dette er et eksempel på et system for dokumentproduksjon som brukes av flere forskjellige  banker og forsikringsselskap.

Her bygger vi opp et dokument med en fast førsteside og fire valgfrie sider deretter. Det kan selvfølgelig være mange flere.

Sammensetning av dokument

Hovedavtalen er alltid med, det går ikke an å klikke den ut. De fire andre delene kan legges til - i den rekkefølgen de står her.

Informasjonen fra dialogboksen, som navn, adresse, fødselsnummer kontonummer etc., settes inn i alle delene som er valgt. På denne måten kan et stort og komplekst avtaledokument bygges opp med noen få klikk - og kundeinformasjonen skrives bare en gang.  Ofte kan denne hentes automatisk fra eget kundesystem.

De som er godt kjent med begreper som inndelinger og bunntekster vil legge merke til at hver del her blir en egen inndeling - med egen bunntekst:

I dette eksempelsystemet ligger dialogboksen og programkoden i en egen mal (multibrev), og alle alternativene til tekstsider ligger i et separat dokument (multiparts) .Som ellers, VBA-entusiaster inviteres til å granske koden!

Også her ligger det et par "Easter eggs" i teksten...

Sikkerhetsrapport

Dette er en "halvoffisiell" rapport, som brukes av mange medlemmer i sammenslutningen NORALARM.

Igjen  - dialoger og VBA brukes for å lette arbeidet med utfylling. Hoveddialogen har 4 faner med forskjellig innhold som legges ut på de riktige stedene i den ferdige rapporten:

Sikkerhetsrapport

Sikkerhetsrapport del 2

På sistesiden er det en spesiell detalj: her kan det settes inn inntil 99 forskjellige avviksbeskrivelser:

Sikkerhetsrapport del 3

Opp-og ned-pilene navigere i listen over avvik, beskrivelsen kan velges fra en ferdig nedtrekksliste, eller skrives inn direkte. De "faste" valgene i nedtrekkslisten fyller også inn automatisk regelverksreferanse.

Hvert avvik legges inn i en ny tabellrad, eventuelt på flere sider hvis det er mye å påpeke. Og hvis anlegget var i orden kan denne greia stå helt tom....

Last ned hele malsystemet

Tilbake til toppen av siden


Copyright © 2015 Vidar Nakling

 

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.