Hovedsiden Tjenester Doksys

Vidar Nakling
www.nakling.no

Dokumentsystemer

Avansert dokumentproduksjon 

  • For flere banker og forsikringsselskaper har jeg nyutviklet eller videreutviklet systemer som produserer sammensatte dokumenter for tilbud og kontrakter. Vedlegg, tillegg og deltekster har vært styrt av dialogbokser og dokumentene bygges opp av innholdet i en serie eksisterende grunnlagsdokumenter. 

  • Produktspesifikasjon etter Norsk Standard, (og der spares det sannelig ikke på trykksverten!) i dette tilfellet spesifisering av alarm- og varslingssystemer. Dokumentsystemet viser en flersiders dialogboks hvor konsulenten foretar sine produktvalg, bestemmer sine antall og størrelser etc. Systemet har kontrollrutiner for konsistens (f. eks har du valgt sentral X må du også ha minst 2 ex. av konverter Y, etc) og det ferdige dokumentet på typisk på 15-30 sider produseres automatisk

Tilbudsbrev fra Vega

Vega er et økonomisystem som bl. a. kan detaljspesifisere et tilbud med priser, produkter og rabatter. Nøkkeltallene fra tilbudet kan  legges i et Worddokument vha. spesiell koder.

Malen for dette dokumentet ble utvidet til å kunne bygge opp resten av teksten i tilbudsdokumentet basert på valg i en flersidet dialogboks:

 

 


Det elegante ved denne løsningen er at menyene over og deltekstene som settes inn er spesifisert i et eget Worddokument, slik at kunden kan endre og utvide menyen etter eget ønske. (På den måten mister jeg oppgraderingsjobben, men kunden er jo storfornøyd.) Deltekstene kan være små tekster som ligger i selve styringsdokumentet, eller hele filer som settes inn.

Selve menyen er en såkalt trekontroll, levert av Microsoft, men ikke en vanlig del av VBA.

 

Sist endret 04.10.15 09:41:17

Tilbake til toppen av siden


Copyright © 2015 Vidar Nakling

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.