Hovedsiden   Infosiden Bankgiro

Vidar Nakling
www.nakling.no

Utfylling av standard bankgiro

Historikk 

Fakturaene i firmaet mitt skrives ut av et eget databaseprogram (gjett hvem som laget det) og virker som det skal. En gang i mellom har jeg likevel behov for å skrive ut en enkel giro, oftest står jeg som mottager, en sjelden gang har jeg behov for å trosse nettbankene og være avsender. 

Installasjon

Siden dette rent historisk har vært den mest etterspurte siden på weben min har jeg lagt denne malen som et eget eksempel ved siden av det andre malsystemet.

Nedlastingen består av en enkelt fil, bankgiro.dot Høyreklikk og velg Lagre som...

Filen kan i prinsippet lagres hvor som helst, og startes ved å dobbeltklikke på den, men:

  • Enten må malen legges i en av Words malkataloger (hvor de befinner seg kan du se eller endre ved å bruke kommandoen Verktøy/Alternativer/Filplassering og se etter Arbeidsgruppemaler eller Brukermaler). Ligger malen i en malkatalog kan du også starte den ved å velge Fil /Ny
  • Ellers må du bruke kommandoen Verktøy/Makro/Beskyttelse og sette makrosikkerheten til middels eller lav før du starter malen.

Hvis du har lastet ned og installert det komplette malsystemet, finnes bankgiroen allerede der.

Virkemåte

Denne malen viser frem en dialogboks med felt som havner på de forskjellige stedene i giroblanketten.

Fyll ut og trykk OK, bankgiroen kommer ferdig utfylt som et A4-ark som passer til  standard giroblanketter som finnes i handelen. Neste gang du starter denne malen, skal den huske innholdet fra forrige gang.

 

Litt utviklerstoff

Dialogen husker fra gang til gang. Dette gjøres med en Inifil og metoden System.PrivateProfileString. Det elegante med denne setningen er feilhåndteringen, hvis du forsøker å lese fra en inifil som ikke finnes, blir bare tekststrengen tom, og skriver du til en inifil som ikke finnes, så opprettes den - uten spørsmål eller problemer. Det vil si at denne malens inifil er selvinstallerende. Briljant, Microsoft! 

Jeg har valgt at inifilen skal ligge på brukerens brukermalområde, det kan selvfølgelig endres.

Høydejustering

Malen er justert slik at på mine to skrivere treffer feltene noenlunde riktig. Men...  ikke alle arkmatere "tar tak" i arket på helt samme måten, så det kan være behov for vertikal justering. Spinneren nede til venstre i dialogen ordner det, i inkrementer på halve millimetere oppover og nedover. (Oppover betyr at teksten flyttes oppover i forhold til papiret) Denne innstillingen huskes også i inifilen, og er kanskje den nyttigste av de som huskes. Rent teknisk ordnes justeringen med halvmillimeters endring av dokumentets toppmarg.

Detaljer

Spinnere brukes ofte i forbindelse med en tekstboks, endring i spinnerverdien endrer tekstboksen og omvendt. For å få med "oppover" og "nedover"-begrepene, vil jeg ikke la brukeren tukle med tekstboksen men begrenser bruken kun til spinneren. Tekstfeltet er en label (etikett) som er formatert med ymse egenskaper, så den ser ut som en tekstboks.

Tekstboksen for melding til adressaten er en flerlinjers tekstboks, trykker du Enter og skriver en tekst på flere linjer (ja, egentlig flere avsnitt) kommer det samme i bankgiroen. (Uten noen sjekk på at det er plass - fatt deg i korthet!) Dette er ordnet ved at tekstboksen har disse egenskapene satt:

EnterKeyBehavior - True (De som lærte britisk engelsk på skolen får heller lukke øynene)
MultiLine - True

Flere muligheter

To utviklingsmuligheter eller utfordringer til den som måtte ha lyst, er å innføre behandling av ører i beløpet og lage en rad tabellceller og plassere sifrene i fra-kontonummeret i elleve riktige celler. (Det siste er det vel sjelden du får bruk for, men det er en gøyal oppgave) Litt kvalitetssjekk på kontonummeret kunne også vært med, men til vanlig husbruk er denne mer enn bra nok for meg.

En større svenneprøve for en aspirerende Word-smed og VBA-programmerer er å bygge om malen til å bruke brevfletting, slik at en kan skrive ut en bunke bankgiroer til f. eks medlemmene i bridgeklubben eller jentene i fotballgruppa.

Tilbake til toppen av siden


 

Copyright © 2015 Vidar Nakling

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.