Hovedsiden Infosiden Rapport i Excel Vidar Nakling
www.nakling.no

Rapportgenerering i Excel - Demo

Dette er en demonstrasjon av en samling rapportgenereringsteknikker som mange  av kundene mine daglig drar nytte av. Dette er et komplett eksempel laget for det fiktive oljeselskapet Triangle Pipelines, Inc.

Datagrunnlaget er i form av tekstfiler med måledata. Fire målestasjoner  leverer data hver time om trykk og temperatur i en rørledning. Et utdrag av rådataene kan se slik ut:

Her er rekkefølgen Tidspunkt - Stasjonsnr - Temperatur i Fahrenheit - Trykk i Bar. Vi får en ny fil for hvert døgn.

En egen Excelfil, Generator.xls inneholder "motoren" som produserer to slags rapporter:

Enkel rapport

importerer en tekstfil, fyller inn navn på målestasjonen, regner om fra Fahrenheit  til Celsius, sorterer og ordner litt og presenterer resultatet som en Excelfil med Autofilter:

 

Interaktiv rapport

Denne rapporten henter grunnlagsdataene fra samme filen, men her er rapporten utstyrt med nedtrekksliste for valg av målestasjon og diverse  tilhørende grafer:

Så lenge du velger en enkelt  målestasjon, vises en graf med trykk og temperatur for den valgte stasjonen. Velger du alle får du to separate diagrammer hvor data fra alle stasjonene holdes mot hverandre:

I tillegg er det med litt knapper for forhåndsvisning og utskrift av data og grafer separat eller samlet.

 

Prinsippene og metodene bak en slik behandling og  presentasjon kan brukes enten dataene er befolkningstall, penger, vareflyt, aksjebeholdninger, overføringshastighet eller nær sagt hva som helst.

Nedlasting

Alle filer som er nødvendig for å kjøre eksempelet finner du i filen XLrapport.exe. Tips: høyreklikk på lenken og velg Lagre som..

Installasjonsveiledning

Xlrapport.exe pakker ut nødvendige filer i en og samme mappe, foreslått mappe er C:\Vndemo\Xlrapp

Systemet består av tre filer

  • Generator.xls inneholder funksjonene for å lage rapportene
  • PipeReport.xlt er en nødvendig mal for den interaktive rapporten
  • Grunnlag.txt er et eksempel på datafil.
Trykk på en av rapportknappene, velg Grunnlag.txt i dialogen som vises og se på at rapporten genereres. Når rapporten er ferdig foreslås det navn for lagring ,du kan enten lagre med dette navnet eller velge et annet.

Som for alle mine Exceleksempler er det nødvendig å gå inn i Verktøy/Makro/Sikkerhet og sette makrosikkerheten til Lav før eksempelet kjøres. Om du har et oppdatert antivirussystem (og det har du vel?) er dette et nivå du trygt kan kan leve med heretter.

 

Kommentarer til utviklere:

Ved siden av importmetodene finner du eksempler på navigering frem og tilbake i områder med data, håndtering av listebokser, dynamisk  formatering og arbeid med grafer.

For at den interaktive modellen skal virke må det også ligge en del kode i den ferdige rapporten. Denne koden ligger innbakt i malen PipeReport.xlt. Her finner du kode for håndtering av diagrammer (Hemmeligheten er at det er tre diagrammer og jeg veksler mellom å gjøre dem synlige og skjulte), og formattering. For at den valgte mengden med data skal pakkes pent inn i rammer og linjere, er det en del interessant manipulering med Range-objektet og annen gymnastikk.

En kommentar til om diagrambehandling: Alle diagrammene er gitt navn via en separat rutine, som siden er kommentert ut. Dette gjør senere referanser til diagrammene vesentlig enklere enn om jeg skulle brukt Excels opprinnelige standardnavn av typen Diagram4, Diagram5 etc.

 


Copyright © 2015 Vidar Nakling

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.