Kort kapitteloversikt:

Kapittel 1:

Self 2 - Autopiloten

 

handler ikke om skyting i det hele tatt, men om et psykologisk begrep som kommer til å bli gjentatt utover i boken. Det er med hensikt det kommer så tidlig
 

Kapittel 2:

Om klassisk presisjonsskyting

 

handler om grunnlaget for all skyting, Det er kort, men nødvendig.
 

Kapittel 3:

Grunnlaget

 

er det grunnleggende tekniske kapitlet. Her gjennomgås grep, skytestilling, trekk og målveksling.
 

Kapittel 4:

Automatikk

 

handler om automatisk utførelse av øvelser.
 

Kapittel 5:

Mekanikk og manipulasjon

 

er et videregående teknisk kapittel, "mekanikk-kapitlet" kaller jeg det, her tar vi for oss andre stillinger, magasinskift, løyper, og andre elementer som skiller stridsskyting fra resten av pistolskytingen.
 

Kapittel 6:

Sikter

 

beskriver siktemidler og siktemetoder. Jernsikter, optiske sikter og forskjellige former for fokusering.
 

Kapittel 7:

Treningsmetoder

 

er et ganske langt og grunnleggende kapittel om forskjellige måter å trene på. Hva skal jeg gjøre for å bli bedre?
 

Kapittel 8:

Fart og flyt

 

Hovedtesen i praktisk skyting er "DVC". I dette kapitlet arbeider vi med balansen mellom presisjon og hurtighet. Her er det både matematikk,  psykologi og sunn fornuft.
 

Kapittel 9:

Bedre stevneprestasjoner

 

er kapitlet om mental stevneforberedelse. Det er også kapitlet om å tørre på stevner. "Guts" hadde jeg som arbeidstittel på dette kapitlet.
 

Kapittel 10:

Utstyr

 

handler om våpen og annet utstyr. Joda, det er litt om utstyr i denne boken, men det er mer filosofisk enn teknisk - og derfor er det meste gyldig også ti år etter at boken ble skrevet.
 

Kapittel 11:

Funksjonering

 

Prosedyrer for behandling av våpen og ammunisjon.
 

Kapittel 12:

Praktiske stevneforberedelser

 

Her er det mye nyttige poenger å hente.
 

Kapittel 13:

Klima

 

dreier seg om klimaproblemer utendørs. Mest om vinteren i Norge, men litt om sommeren i Arizona også.
 

Kapittel 14:

Mer om trening

 

Videregående treningsmetodikk, mer mental trening, årsplaner.
 

Kapittel 15:

Biblioteket

 

er en omtale av bøker som har vært nyttige for meg, og som kanskje interesserer deg også.
 

Tillegg:

Hvis du er helt ukjent med begrepet praktisk skyting får du assistanse her, både om prinsipper og historie.

Hovedsiden